aa7a8dea493947e4bcb8bfd00c6f42d5eyi10XhCgflmOLox-2

HUB pro transfer technologií
Powerhub

PowerHUB znamená vášeň pro inovace. Jsme tým plně oddaných, motivovaných, úspěšných a loajálních lidí, jejichž posláním je měnit svět.

Kdo jsme

O PowerHubu

PowerHUB je výzkumný institut zaměřený na veřejné šíření výstupů výzkumu a vývoje, transfer technologií, vlastní výzkum a zprostředkování inovací. Byl zřízen v souladu s nařízením Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (podle sdělení Komise 2014/C 198/01) a jeho provoz je řízen v souladu s platnými metodikami Evropského inovačního a technologického institutu.

Úkolem PowerHUBu je podporovat a propojovat různé subjekty napříč spektrem s cílem podpořit digitalizaci a budovat komunitu založenou na inovacích.

Snažíme se být vedoucím centrem pro oblasti energetiky, mobility, Smart City, ICT a Life balance ve střední a východní Evropě.

PowerHUB úzce spolupracuje se startupy, podniky, výzkumnými a vzdělávacími organizacemi, investory a veřejnými a vládními institucemi.

Neváhejte se nám ozvat.

Ondřej Mirovský, ondrej@powerhub.cz