aa7a8dea493947e4bcb8bfd00c6f42d5eyi10XhCgflmOLox-2

Co je ESG ?

Evropská unie v současné době výrazně usiluje o udržitelnější, energeticky účinnější a zdravější životní prostředí pro občany EU. To se odráží v Zelené dohodě EU a mnoha dalších směrnicích o životním prostředí. Kromě toho je udržitelnost hnací silou i dalších typů právních předpisů EU, které se zabývají vykazováním, jako je nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFRD) a směrnice o vykazování udržitelnosti podniků (CSRD). Hlavním cílem je identifikovat rizika související s udržitelností potenciálních investic.

Požadavky stanovené výše zmíněnou CSRD jsou podrobně zakotveny v evropských standardech pro vykazování udržitelnosti (ESRS) a stanoví požadavky na vykazování udržitelnosti na základě konkrétních datových bodů, aby byla zajištěna srovnatelnost.

Pro účely hodnocení udržitelnosti malých a středních podniků / začínajících podniků, kde zatím není povinné vykazování, použijeme koncept hodnocení ESG, kde jsou zahrnuty tři hlavní oblasti se specifickým souborem otázek.

ESG je skratka pro
SOCIÁLNÍ OBLAST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A SPŔAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Životní prostředí

Environmentální faktory zohledňují dopad společnosti na životní prostředí, včetně emisí uhlíku. uhlíkovou stopu, spotřebu vody, nakládání s odpady a znečištění.

Sociální oblast

Sociální faktory hodnotí vliv společnosti na lidi, včetně zacházení se zaměstnanci, zapojení komunity a bezpečnost výrobků.

Správa věci veřejných

Faktory řízení hodnotí řízení a strukturu společnosti, včetně jejího vedení, transparentnost a odpovědnost.

Neváhejte se nám ozvat.

Ondřej Mirovský, ondrej@powerhub.cz