aa7a8dea493947e4bcb8bfd00c6f42d5eyi10XhCgflmOLox-2

ESG 7
Komplexní řešení ESG a udržitelnosti

Věříme, že podnikání má postupně snižovat negativní dopady na životní prostředí a že má být prospěšné společnosti. Současně jsme přesvědčeni, že i investoři mají mít maximum informací a dat o dopadech a vlivech svých investic. 

ESG v sobě integruje hodnocení dopadů na životní prostředí a společnost a v komplexním pojetí je nástrojem pro hodnocení a reportování vlivu podnikání a investic na životní prostředí a společnost a také nástrojem pro sledování změn v čase.  

Zahajte svou cestu k ESG strategii s námi ještě dnes

PowerHUB, nyní certifikovaný podle ISO 14001:2015, je předním poskytovatelem ESG. Objevte naše služby zaměřené na  uhlíkové stopy a ESG a zvyšte svou udržitelnost.

Sustainable company

Nabízíme komplexní řešení ESG
a udržitelnosti v 7 krocích:

Rozhodnutí začít.

Gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

Bez dat to nepůjde.

Sběr, předání a konsolidace dat.

Výpočet uhlíkové stopy.

ESG7 hodnocení

ESG hodnocení online systémem.

Reportování.

Nastavení cílů

aneb strategii udržitelnosti

Komunikace a PR

Jsme si plně vědomí, že každá spolupráce je velmi individuální a vyžaduje u každé firmy či organizace maximálně empatický přístup. Proto je výše uvedená struktura “odrazový můstkem” pro nastavení celého procesu a je samozřejmě možné řešit pouze část kroků, či naopak některé přidat.    

A jak konkrétně může probíhat naše spolupráce?

Identifikace potřeb a úvodní analýza

- probereme činnost firmy, hodnotové nastavené a dopady
- podíváme se na soulad s požadavky EU a taxonomie
- zhodnotíme PR profil s ohledem na komunikaci udržitelnosti a PR

Hodnocení současného stavu (ESG audit)

- projdeme si dostupná data a předáme data pro další hodnocení
- pomocí online dotazníku zhodnotíme současný stav v oblastech ESG
- seřadíme indikátory dle dopadů a potenciálu pro změny
- vypočítáme uhlíkovou stopu – spolupracuje s řešením carbonfix.cz

ESG report

- na základě předchozího auditu připravíme ESG report v souladu s potřebami legislativy
- v případě zájmu společně připravíme ESG strategii / strategii udržitelnosti firmy, a to včetně kroků k implementaci
- projednáme návrhy se zaměstnanci / partnery

Komunikace

- připravíme návrh komunikace strategie udržitelnosti na web i sociální sítě

Chcete ihned ESG manažera?

Napište nám a ESG manažer v rámci 3měsíční spolupráce zajistí:

vstupní aktivity a analýzy současného stavu, připraví harmonogram akcí ve firmě pro nastavení sběru dat a dalších aktivit k přípravě reportů

vypočítáme uhlíkovou stopu a zjistíme největší výzvy ve vztahu k ESG

pro větší klienty najdeme ideální a cenově dostupné SW řešení

Ideální pro klienty, kteří nemusí nyní reportovat podle směrnice, ale chtějí začít a nemají prostředky / kapacity pro najímaná interních zaměstnců

Máme řešení i pro investory

Protože víme, že je zájmem investorů snižovat rizika svých investic a mýt přehled o dopadech investic na jednotlivé složky ESG. I toto rádi zpracujeme tak, aby investor mohl sledovat vývoj investice a dopad na v průběhu času. Je důležité zmínit, že investoři mohou být zásadnímu hybateli změn a doporučujeme pro investice již dnes nastavovat kritéria udržitelnosti. S tím rádi pomůžeme.
Sustainable company

Ceníky

Výsledná cena se především odvíjí od konkrétních požadavků a potřeb klienta a cenotvorba je individuální, protože chceme především pokrýt vaše potřeby.    

Malé firmy a starups

70 - 100 000 kč

Střední firmy

100 000 – 550 000 Kč

Větší / výrobní firmy

Řešení pro větší / výrobní firmy je velmi individuální a pro nastavení ceny je nutné udělat prvotní audit firmy a výrobních procesů

Cena na míru

Investory

Řešení pro investory bude záležet na objemu investic / počtu investovaných firem

100 000 – 250 000 Kč

Chcete se rychle dozvědět víc o ESG od našich expertů?

Rezervujte si ESG Konzultaci na 30 min zdarma.

V případě zájmu o hlubší vhled nabízíme:

ESG konzultace 90 min

základy ESG, uhlíková stopa, reporting, strategie udržitelnosti

3 000 Kč

½ denní konzultace / seminář

6 000 Kč

Celodenní konzultace / seminář

10 000 Kč

Proč ESG a PowerHUB?

PowerHUB has a long experience in sustainable projects in different fields and brings together
dozens of senior experts. Our team will help you with your ESG reporting, provide feedback on your
business development and PR strategy.

Neváhejte se nám ozvat.

Ondřej Mirovský, ondrej@powerhub.cz